Продължете към съдържанието
Начало » Статии » Анестезията – комфорт и сигурност за пациента

Анестезията – комфорт и сигурност за пациента

Всички задължителни манипулации за човешкото здраве, са невъзможни без използване на анестезията. Ежедневни или всеобхватните хирургични операции, интервенционални приложения, дори раждане на дете…

Анестезията увеличава комфорта и сигурността на пациента и предоставя удобен терен за работа на докторът, извършващ манипулацията. Според нуждата на пациента, чрез инжектиране на медикаменти в кръвообращението му, се осигурява безболезнено състояние с или без привеждането му в състояние на дълбок сън. Редица неверни вярвания определят отрицателното отношение към анестезията. Днес, благодарение на опитните лекари, на цялостно оборудваните болници, на новите лекарства и уреди, анестезията вече не е нещо, от което трябва да се страхуваме.

Специалистите анестезиолози доц. д-р Йеткин Йозер и д-р Арзу Такъл Шенгюл от Анадолу Медицински Център, разказват за положителните промени в областта на анестезията.

Сигурността на пациента е приоритет

Сигурността на пациента за специалистите по анестезия стои на първо място понеже общуват с пациента лице в лице. Д-р Шенгюл споделя, че уредите за анестезия и напредъка при медикаментите, имат положителен принос за сигурността на пациента.

Значителна част от осигуряването на сигурността на пациента, е проследяването му по време на целия процес. Връзката с пациента се поддържа от специалист по анестезия и анестезиен техник и включва: предоперативния период (преди процедурата), определяне на рисковете за пациента, подготовката му за операция, вземане на одобрение за заплануваните манипулации, организация на анестезията по време на хирургическата намеса, при необходимост насочването му за интензивно лечение, проследяване на пациента през постоперативния период (след процедурата), изписването му от болницата.

Всичко започва с пациента

При предстояща хирургична процедура или инвазивна интервенция, лекуващият лекар непременно се консултира със специалист по анестезия. Доц. д-р Йеткин Йозер подчертава: ”Преди хирургичната процедура, се запознаваме лично с пациента, преглеждаме го, научаваме за болестите му, оценяваме състоянието му и планираме нужните тестове. При особени случаи назначаваме и допълнителни консултации. След приключване на този процес, освен плана за анестезийното приложение, съставяме и програмата за проследяване на пациента след операцията. Отношенията ни с пациента започват с операцията/процедурата и продължават до изписването на пациента от болницата.”

Д-р Арзу Такъл Шенгюл обяснява, че за пациента се определят подходящите конкретно за него алтернативи на анестезията и той бива информиран за тях. “Пациентът заедно с лекаря  дискутира плюсовете и минусите на тези варианти. Благодарение на съзнателния избор, който пациента прави се намаляват опасенията и страховете му и се улеснява подготовката му за интервенциите.“

След операцията се прилага лечение за болките

Веднага след операцията, възможните оплаквания на пациентите се следят от отдела по Възстановяване след анестезия. Тук положението на пациента се проследява, така както се наблюдава в интензивно отделение. Едва когато се постигнат заплануваните нормални стойности, пациента се изпраща в стаята си. През следващия етап, който се определя като късен период, пациентът се посещава в стаята му, за да се получи неговата оценка за състоянието му, изслушват се и оплакванията му. Ако има запланувано лечение на болки от страна на анестезийния екип, това се извършва. По време на този процес, ако се налага, сестрата по алгология (наука за болката) се свързва с анестезийния специалист – понякога се правят промени в лекарствата, дозата и времетраенето на употребата им.

При необходимост се използва уреда PCA (Patient Controlled Analgesia), който осигурява на пациента възможност за самостоятелен контрол на болките. Благодарение на този уред, по кръвоносен път или чрез епидурален катетър на определен интервал се подават приготвените обезболяващи лекарства, без да има нужда от медицинска сестра.

Еднодневните операции

Все по-вече се увеличават случаите на лечение без настаняване в болница, наречени “еднодневни операционни процедури”. При тези приложения се предпочитат лекарства с краткосрочно въздействие, които губят своето въздействие върху пациента до края на деня. По този начин се намалява срока за възстановяване на пациента и той може да напусне болницата, когато се почувства добре. В еднодневната хирургия се използват методи като обща анестезия, някои нервни блокажи и седоаналгезия.

Намалено използване на кръвен продукт

Доц. д-р Йозер отбелязва, че преливането на кръв по време на операции е причина за промяна в имунната система и затова този метод се използва само при крайна необходимост. С помощта на развитието на анестезийните техники, употребата на кръв по-време на операцията значително е намалена.

Нови поколения анестезийни лекарства

Анестезийните лекарства стават все по-краткотрайно действащи и с по-малко странични действия. Днес, ако болестта не изисква прочистване на стомаха, времето за гладуване е най-много шест часа. Така, наред с вълнението на пациента, той не се бори със стреса, причинен от глад. Медикаментите вече не притежават продължителен мускулно релаксантен ефект. Затова след пробуждане на пациента не се срещат оплаквания от затруднения при дишането…

Свържете се с нас

гр. София
бул. Г.М. Димитров 62
+359 2 441 06 62
+359 882 10 39 40
+359 878 60 14 19
amc_sofia@abv.bg

гр. Пловдив
бул. Асеновградско шосе 2Б
+359 32 51 15 92
+359 888 50 14 86
+359 878 60 14 19
amc_plovdiv@abv.bg