Анадолу Медицински Център предлага интегрирано медицинско обслужване, в стратегическо сътрудничество с Johns Hopkins Medicine, САЩ.
Анадолу Медицински Център е създаден, за да повиши качеството на живот, предлагайки здравни услуги на равнището на световните стандарти. Пациентите могат да се възползват от възможностите на модерната медицина с ново и цялостно разбиране за здравната грижа. Дългосрочното стратегическо сътрудничество с Johns Hopkins Medicine допринася за качеството на обслужването, за развитието на обучението и повишаването на експертизата на медицинските кадри. То подпомага визията на Анадолу Медицински Център да се превърне в референтен център в областта на здравеопазването. Със специализация във области като онкология, сърдечно-съдова медицина, гинекология и IVF, неврология, хирургия, вътрешни болести и диагностика, Анадолу Медицински Център поставя пациента в центъра на вниманието. В обслужването си Анадолу Медицински Център определя като свой основен приоритет правата на пациентите и тяхната сигурност.

Мисията на Анадолу Медицински Център е да предлага медицинско обслужване съобразно световните стандарти, за да подобрим качеството на живот.

Визията ни е да се превърнем в референтен център в областта на здравеопазването.

Ценности, които споделяме:
Пациентът е в центъра на нашето внимание: Полагаме усилия да вникнем в нуждите на нашите пациенти и близките им, като имаме предвид целия процес, за да предложим качество на обслужване, което надминава техните очаквания. Желаем те да почувстват нашето гостоприемство. Стараем се да им предоставим необходимата подкрепа, за да могат да възстановят здравето си.
Основният ни приоритет са правата и сигурността на пациентите: Като най-важен свой приоритет възприемаме сигурността на пациентите и техните близки. С открита комуникация се стараем да разберем културните, физическите и психологическите им потребности, за да можем без предубеденост да защитаваме правата им. При нас пациентите получават медицински преглед и обслужване, като предварително определяме възможните рискове.
Отдаваме особено значение на персонала и вярваме в силата на екипната работа: Ние вярваме, че обучението и оценяването на нашия персонал е ключът към реализацията и усъвършенстването на нашата организация. Отдаваме голямо значение на удовлетворението на персонала от работата и вярността към организацията. Вярваме в силата на ефективна и конструктивна екипна работа в среда на доверие – за постигане на нашите общи цели. Стремим се да усвоим потенциала на нашия персонал, като създаваме среда за обмен на идеи, знания и мнения и създъвъме възможностите за приложение на тяхното обучение и развитие. За тази цел подкрепяме съвместната дейност в различни дисциплини.
Чувствителност към обществото и околната среда: Ние сме чувствителни към здравните потребности на обществото. С цел повишаване на качеството на живот, полагаме усилия да предоставим най-доброто обслужване в областта на здравеопазването. Едновременно с това проявяваме особено старание за опазване на околната среда и природните ресурси. Разглеждайки влиянието на дейности ни върху околната среда, се стараем да сведем до минимум негативното въздействие и да опазим природните ресурси. Чрез контролиране на отпадъчните продукти и с подходяща техника се стараем да сведем до минимум замърсяването на въздуха, водата и почвата.
Прилагаме иновации и целим постоянно развитие: Да използваме обективна информация, вместо интуиция, чувства и експериментиране, е един от приоритетите ни, защото това има решаващо значение при вземането на надеждни решения и предприемане на действия. Стремим се към постоянно усъвършенстване и развитие, което се основава на използването на свежи знания, възгледи и иновации като фундамент.
Johns Hopkins affiliation
През 2002 г. Анадолу Медицински Център подписа договор за стратегическо сътрудничество с Johns Hopkins Medicine International. Този договор улеснява обмена на информация на лекарите от Анадолу Медицински център с колегите им от Johns Hopkins в Балтимор, Мериленд, САЩ, и предоставя възможност за споделяне на мнения и идеи като осигурява продължаващо обучението в областта на медицината. Лекарите, медицинските сестри, техническият персонал и ръководителите на Анадолу Медицински Център се обучават от Johns Hopkins Medicine освен в своите области и по въпросите за сигурността на пациентите, управлението на болницата и контрола на инфекциите.

С подписания договор специалистите от Johns Hopkins Medicine и Анадолу Медицински център получават възможност за взаимни консултации в следните области:
• Обсъждане на архитектурните и инженерните планове и решения;
• Създаване на клинични и операционни програми;
• Избор на медицинска апаратура и технология;
• Прилагане на информационни технологии;
• Политика на контрол върху болничните инфекции;
• Управление на човешките ресурси и представянето им;
• Обучение и образователни практики на персонала в The Johns Hopkins Hospital;
• Усвояване на ресурсите и управление на качеството;
• Развиване на клинични пътеки с оглед стандартизация на здравеопазването;
• Програми за сигурността на пациентите;
• Подготвяне за акредитация от Обединената международна комисия.

Дългосрочното сътрудничество включва:

  • осигуряване на качеството чрез ежегодни клинични посещения на екипа на Johns Hopkins Medicine;
  • съвместни клинични конференции, клинични и административни посещения на персонал;
  • ефективно използване на телемостове и видео конференции за получаване на второ медицинско мнение и съгласуване на прилаганото лечение.

Ангажираният с Анадолу Медицински Център директор по медицинските въпроси работи в Johns Hopkins Medicine като директор по онкология и ортопедична хирургия. Анадолу Медицински Център получава пряка административна подкрепа от Johns Hopkins Medicine, като се започне от назначаване на първия асоцииран медицински директор, определяне на главна медицинска сестра и се стигне до избор на настоящия главен изпълнителен директор на Анадолу Медицински Център.

За Johns Hopkins Medicine International
Johns Hopkins Medicine International (JHI) развива дейност в областта на обучението, изследването и обслужването в здравеопазването в глобален мащаб. Johns Hopkins Medicine International се явява точка на международни контакти за повече от 2000 специалисти, като координира лечението на пациенти и въз основа на стратегически договори. Johns Hopkins Medicine International ръководи и програми за обучение. Johns Hopkins Medicine International поставя пациента в центъра на вниманието чрез изследвания в областта, осигурява медицинска превенция, диагноза и лечение на заболяванията. Johns Hopkins Hospital в Балтимор, Мериленд, от 1991 г. досега, заема първо място в класацията на U.S. News&World Report за най-добрите болници в Америка.

Международни стандарти

Анадолу Медицински Център прилага редица международни стандарти свързани с: акредитация от JCI (Joint Commission International); сертификат от ESMO (European Society for Medical Oncology); интегрирана управленска система ISO 9001-2000, ISO 14001, OHSAS 18001. Предстои акредитация от EFQM (The European Foundation for Quality Management).