КООРДИНАТОРИ

ПРЕСТОЙ

ПЕРСОНАЛНО ОРИЕНТИРАНА ГРИЖА

 

ПРАВА НА ПАЦИЕНТА

_________________________________________________________________________________

Преди да посетят Анадолу Медицински Център в Истанбул, пациентите, проучващи лечение в чужбина, могат дистанционно да поискат второ медицинско мнение. То цели не само да осигури и гарантира комплексна диагноза и лечение, но и чрез него да се постигне максимално добър резултат за всеки пациент до пълното му излекуване.

Документацията, с която пациентът разполага (медицинската история на заболяването, здравословното състояние на пациента в момента, епикризи, снимки) трябва да бъде преведена на английски език и изпратена в Центъра чрез офисите в София и Пловдив. Всяка допълнителна информация, свързана с оплаквания, симптоми или въпроси на пациента, ще бъде взета под внимание при съставяне на второ медицинско мнение.

Резултат от безплатната консултация пациентът получава до 3 дни. В документ докторите от Анадолу Медицински Център поставят своята диагноза, препоръчват допълнителни изследвания и предписват подходящо лечение. Пакетът е придружен с информация за продължителността и приблизителните разходи по престоя на пациента.

Пациентът може да получи медицинско мнение и от специалистите в Johns Hopkins Medicine, САЩ, с които Анадолу Медицински Център работи в тясно сътрудничество, но тази услуга се заплаща съгласно условията на американския институт. Представителят на Анадолу Медицински Център в България информира за таксата и срока за получаването му и съдейства в процедурата.

При решение на пациента да предприеме лечение в Анадолу Медицински център, с екипът от представителните офиси в България или екипът от департамент Международни услуги в Истанбул се уточняват всички подробности свързани с транспорта, посрещането, настаняването и медицинските процедури. По този начин притесненията, свързани с лечение в чужбина, се преодоляват още преди пациентът да тръгне за Истанбул.